Bản Nâng cấp (Build) được chạy vào ngày 02/07/2018 cập nhật các tính năng mới:

1. Thêm mới ví điện tử MoMo trong Cấu hình Thanh toán

Nhằm hỗ trợ khách hàng có thêm phương thức thanh toán cho đơn hàng, Haravan đã liên kết và tích hợp thêm một cổng thanh toán mới trên hệ thống Haravan: Ví điện tử MoMo.

Để thêm cấu hình này, Nhà bán hàng vào Trang quản trị => Cấu hình => Thanh toán => MoMo.


Chi tiết nội dung của Hướng dẫn sử dụng, vui lòng xem tại đây.

Xem thêm bài Hướng dẫn sử dụng của MoMo tại đậy.

2. Lựa chọn ngôn ngữ hiển thị trên ONEPAY

Haravan là nền tảng Thương mại điện tử với ngôn ngữ chủ đạo là Tiếng Việt. OnePay là cổng thanh toán quốc tế, hiện đã được tích hợp trên hệ thống Haravan.

Khi khách hàng mua hàng và lựa chọn thanh toán bằng phương thức OnePay, các thông tin thanh toán được gửi qua OnePay bằng tiếng Việt.

Nay, khi hệ thống nâng cấp,Haravan cho phép khách hàng lựa chọn ngôn ngữ là Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh.

Chi tiết nội dung của Hướng dẫn sử dụng, vui lòng xem tại đây.

3. Thêm điều kiện lọc cho tồn kho nâng cao

Trang Chi tiết tồn kho hiển thị tất cả thông tin tồn kho của các sản phẩm trong Trang quản trị.

Sau bản Nâng cấp, Nhà bán hàng có thể chọn điều kiện lọc Tồn kho = 0.

Chi tiết nội dung của cập nhật Hướng dẫn sử dụng, vui lòng xem tại đây.

4. Thêm chức năng “In Tất cả” cho Phiếu mua hàng bằng app Barcode Generator

Ứng dụng Barcode Generator hỗ trợ Nhà bán hàng in sản phẩm trong Chi tiết sản phẩm và Phiếu mua hàng.

Bản Nâng cấp lần này hỗ trợ Nhà bán hàng thêm chức năng "In tất cả" sản phẩm trong Phiếu mua hàng.

Chi tiết nội dung của cập nhật Hướng dẫn sử dụng, vui lòng xem tại đây.