Sau bản Nâng cấp ngày 06/12/2018, Nhà bán hàng được hỗ trợ thêm một số tính năng mới:

1. Hỗ trợ thu hộ COD cho đơn hàng giao Nhà vận chuyển GrabExpress

Bản Nâng cấp ngày 27/11/2108 đã đem đến cho Nhà bán hàng một kết nối vận chuyển hoàn toán mới và được kết nối hoàn toàn tự động: GrabExpress.

Việc xử lý giao hàng bằng GrabExpress có cơ chế tương tự như việc Nhà bán hàng đặt giao hàng qua ứng dụng Grab. Mà việc GrabExpress chưa hỗ trợ thu hộ COD dẫn đến một số bất tiện nhất định khi Nhà bán hàng xử lý đơn hàng.

Nhằm đem đến sự tương thích hoàn hảo với hệ thống Haravan - nền tảng Thương mại điện tử hàng đầu Việt Nam với phương thức thanh toán COD chiếm tỷ trọng cực lớn, nay Haravan đem đến tính năng thu hộ cho đơn hàng COD được giao cho Nhà vận chuyển GrabExpress.

Chi tiết của Hướng dẫn sử dụng, vui lòng xem tại đây.

2. Thêm bộ lọc Người xác thực

Lọc đơn hàng giúp Nhà bán hàng nhanh chóng tìm và xác định được đơn hàng cần thao tác (xem, chỉnh sửa, xử lý,...).

Sau bản Nâng cấp ngày 06/12/2018, hệ thống Haravan hỗ trợ Nhà bán hàng thêm một bộ lọc mới: Người xác thực.

Chi tiết cập nhật của Hướng dẫn sử dụng, vui lòng xem tại đây.

3. Thay đổi cơ chế tạo và nhận phiếu điều chuyển

Điều chuyển tồn kho là một tính năng của Tồn kho nâng cao. Việc tạo ra các phiếu điều chuyển giúp Nhà bán hàng thực hiện và ghi nhận các điều chuyển tồn kho được thực hiện. 

Trước bản Nâng cấp, khi tạo phiếu điều chuyển, Nhà bán hàng cần thực hiện hai bước:

  1. Bước 1: Tạo và lưu phiếu điều chuyển. Trạng thái phiếu là "Chưa xác nhận".
  2. Bước 2: Nhận phiếu điều chuyển. Trạng thái phiếu là "Đã nhập hàng".

Sau bản Nâng cấp ngày 06/12/2018, việc tạo phiếu điều chuyển được thông qua ba bước:

  1. Bước 1: Tạo và lưu phiếu điều chuyển. Trạng thái phiếu là "Chưa xuất hàng".
  2. Bước 2: Xuất phiếu điều chuyển. Trạng thái phiếu là "Đã xuất hàng".
  3. Bước 3: Nhận phiếu điều chuyển. Trạng thái phiếu là "Đã nhập hàng".

Chi tiết của Hướng dẫn sử dụng, vui lòng xem tại đây.