Bản Nâng cấp (Build) được chạy vào ngày 08/07/2018 cập nhật các tính năng mới:

1. Thay đổi cách thức kết nối cổng Paypal

Trước bản Nâng cấp:

Nhà bán hàng khi đăng ký tài khoản PayPal trực tiếp trong Cấu hình Thanh toán của Haravan, PayPal cung cấp cho Nhà bán hàng các thông tin:

  • API Username
  • API Password
  • API Signature
  • Seller Email: Email tài khoản PayPal

Sau khi có đủ các thông tin, Nhà bán hàng điền thông tin trên Cấu hình Thanh toán của PayPal. Lúc này, việc kết nối giữa cổng PayPal và Haravan mới thực sự hoàn thành.

Sau bản Nâng cấp:

Khi Nhà bán hàng kích hoạt tài khoản PayPal trực tiếp trong Cấu hình Thanh toán của Haravan, hệ thống điều hướng đến trang PayPal.

Sau khi hoàn thành các bước đăng ký, hệ thống Haravan tự động ghi nhận thông tin, Nhà bán hàng không cần thực hiện thêm thao tác cấu hình.

Bên cạnh đó, giao diện đăng ký PayPal cũng được thay đổi mới với giao diện thân thiện hơn, dễ dàng thao tác.

Chi tiết nội dung của cập nhật Hướng dẫn sử dụng, vui lòng xem tại đây.

2. Thêm mục "Xem hàng trước khi nhận" khi xử lý Giao hàng

Sau bản Nâng cấp, khi xử lý giao hàng cho đơn hàng, Nhà bán hàng có thêm field "Xem hàng trước khi nhận".

Khi tick chọn vào mục này, nhà vận chuyển ghi nhận được xem trước (đồng kiểm) và cho phép khách hàng xem hàng khi nhận hàng.

Trường thông tin giúp Nhà bán hàng minh bạch hơn trong chính sách mua hàng với khách hàng cũng như với nhà vận chuyển.

Lưu ý: Nhà vận chuyển FlexShip, ProShip, VNPost chưa hỗ trợ mục này.