Bản Build được chạy vào ngày 09/01/2018 cập nhật các tính năng mới:

1. Khuyến mãi - Thêm điều kiện lọc

Hệ thống Haravan bổ sung thêm điều kiện lọc khuyến mãi, cho phép Nhà bán hàng lọc theo các điều kiện lọc:

 • Sản phẩm
 • Nhóm sản phẩm
 • Khách hàng
 • Nhóm khách hàng

Chi tiết nội dung cập nhật của Hướng dẫn sử dụng, vui lòng xem tại đây.

2. Tồn kho nâng cao - Thêm thông tin trên Phiếu mua hàng

Hệ thống Haravan có sự bổ sung thông tin phiếu mua hàng trong phần Tồn kho nâng cao. Các thông tin được bổ sung bao gồm:

 • Ngày dự kiến gửi email gửi nhà phân phối.
 • Lịch sử xử lý phiếu mua hàng. Lịch sử này được hệ thống ghi nhận tự động và không thể thay đổi, chỉnh sửa hay xóa được.

Nội dung của thông tin này mang tính thông báo, không kèm theo phần Hướng dẫn sử dụng.

Để xem thêm bài viết, Mua hàng (Tồn kho nâng cao), tại đây.

3. Facebook Shop - Đồng bộ hiển thị nhóm sản phẩm

Việc hiển thị nhóm sản phẩm trên Facebook Shop được đồng bộ với Facebook. Cụ thể:

 • Đối với các cửa hàng đã kết nối Facebook Shop:

  • Màn hình cửa hàng hiển thị tất cả các nhóm sản phẩm đã được đồng bộ với facebook.
   • Những nhóm sản phẩm nào đã được đồng bộ mà không có sản phẩm thì sẽ có cảnh báo đỏ.
   • Những nhóm sản phẩm đã được đồng bộ mà có sản phẩm thì không có cảnh báo
  • Trong giao diện mobile và desktop, hiển thị tương ứng thứ tự các nhóm sản phẩm và sản phẩm trong nhóm được đồng bộ qua facebook.
  • Nhà bán hàng có thể kéo thả các nhóm sản phẩm để sắp xếp thứ tự. Thứ tự này sẽ tự động được cập nhật qua facebook.
 • Đối với các cửa hàng chưa kết nối Facebook Shop: màn hình hiển thị là màn hình đăng ký  Facebook Shop.

Chi tiết nội dung cập nhật của Hướng dẫn sử dụng, vui lòng xem tại đây.

4. HaraRetail - Cấu hình in tự động

Cấu hình tự động in đơn hàng trước đây chỉ tự động in đơn hàng. Nay cấu hình này không chỉ tự động in đơn hàng, mà sau khi in xong sẽ tự động chuyển về trang danh sách sản phẩm để tiếp tục bán hàng.

Nội dung của thông tin này mang tính thông báo, không kèm theo phần Hướng dẫn sử dụng.

5. Vận chuyển - In vận đơn

Trong quá trình Nhà bán hàng xử lý giao hàng, nếu Nhà bán hàng thêm ghi chú cho giao hàng thì phần ghi chú này cũng được hiển thị khi in vận đơn.

Nội dung của thông tin này mang tính thông báo, không kèm theo phần Hướng dẫn sử dụng.