Đến với bản Nâng cấp ngày 11/01/2019, Nhà bán hàng được hỗ trợ thêm các tính năng mới hoàn toàn:

1. Thêm nhà vận chuyển ViettelPost 2018

ViettelPost là một trong những nhà vận chuyển được ưa dùng nhất hiện nay. So với phiên bản ViettelPost cũ, ViettelPost 2018 được cải tiến với nhiều hỗ trợ phù hợp hơn với Nhà bán hàng.

Đặc điểm ấn tượng trong ViettelPost 2018 là việc tạo tài khoản trực tiếp và hỗ trợ kết nối tài khoản ViettelPost của Nhà bán hàng với ViettelPost 2018. Nhà bán hàng cũng có thể kết nối tài khoản từ ứng dụngđiện thoại Viettel Post.

Lưu ý

- Đối với các Nhà bán hàng tạo mới website, trang cấu hình vận chuyển chỉ hiển thị phiên bản ViettelPost 2018.

- Các website được tạo từ trước thời điểm nâng cấp (11/01/2019) vẫn nhìn thấy hai phiên bản ViettelPost trong trang cấu hình vận chuyển.

Chi tiết của Hướng dẫn sử dụng, vui lòng xem tại đây.

2. Bổ sung LineItem Property Chương trình khuyến mãi cho đơn hàng 

Khi một đơn hàng được tạo từ các kênh: Draff, Harapage hoặc Đặt lại đơn hàng, nếu sản phẩm có trong đơn hàng đó thuộc bất kỳ chương trình khuyến mãi có hiệu lực thì sẽ được bổ sung thêm thuộc tính liên quan đến khuyến mãi cho sản phẩm đó.

Line Item Property được hiển thị theo cú pháp <ID khuyến mãi> <Tên chương trình Khuyến mãi>. Trong đó, ID khuyến mãi được hệ thống tự động sinh ra khi Nhà bán hàng tạo chương trình khuyến mãi. Nhà bán hàng không thể xem hay sửa ID này.

Vui lòng tham khảo thêm chi tiết của Hướng dẫn sử dụng: