Với bản Nâng cấp ngày 11/10/2018, Haravan cập nhật thêm các tính năng mới:

1. Lưu địa chỉ khách hàng mới khi tạo đơn hàng trong Harapage 

Hiện nay, khi Nhà bán hàng tạo đơn hàng mới trên Harapage, thông tin của Khách mua hàng mới (chưa được ghi nhận trên mục Khách hàng trong Trang quản trị) sẽ không được ghi nhận lại. 

Sau bản Nâng cấp, khi Nhà bán hàng tạo một đơn hàng trên Harapage, nếu đó là Khách mua hàng mới thì thông tin sẽ được cập nhật trên phần thông tin khách hàng Harapage.

Lưu ý: Nếu Nhà bán hàng thay đổi địa chỉ email của Khách mua hàng và tạo đơn hàng mới thì hệ thống ghi nhận đó là "khách hàng mới".

Chi tiết cập nhật của Hướng dẫn sử dụng, vui lòng xem tại đây.

2. Thêm cấu hình kho đồng bộ trong Lazada

Nhà bán hàng được bổ sung thêm hai tùy chọn tồn kho trong cấu hình của Lazada. Bao gồm:

  • Kho đồng bộ tồn kho
  • Kho đồng bộ đơn hàng

Cấu hình Kho đồng bộ tồn kho hỗ trợ Nhà bán hàng đồng bộ tồn kho sản phẩm giữa Haravan và Lazada theo từng kho hàng.

Cấu hình Kho đồng bộ đơn hàng giúp hệ thống cấn trừ tự động khi đồng bộ đơn hàng từ Lazada về Haravan. Từ đó, các thông số tồn kho và báo cáo được chuẩn xác.

Lưu ý: Cấu hình này chỉ hiển thị cho website sử dụng tồn kho nâng cao.

Chi tiết cập nhật của Hướng dẫn sử dụng, vui lòng xem tại đây.

3. Bổ sung log khi xóa theme

Khi Nhà bán hàng (chủ tài khoản, quản trị viên) xóa một theme trong kho giao diện trong Trang quản trị, hoạt động này sẽ được ghi nhận trên bản ghi cuả Quản lý chung (*).

Điều này giúp Nhà bán hàng xem và quản lý được hoạt động xóa theme từ nhân viên khác quản trị cùng một website. Điều mà có thể gây thiệt hại cho Nhà bán hàng.

(*) Mỗi một hoạt động được ghi nhận gọi là một log.

Chi tiết cập nhật của Hướng dẫn sử dụng, vui lòng xem tại đây.