Bản Build được chạy vào ngày 12/04/2018 cập nhật các tính năng mới:

1. Giao hàng tiết kiệm - Bổ sung khối lượng

Khi xử lý giao hàng cho đơn hàng, nếu Nhà bán hàng lựa chọn nhà vận chuyển là Giao hàng tiết kiệm (GHTK) thì khối lượng là thông số bắt buộc (đơn vị tính theo gram).

 • Nếu đơn hàng có khối lượng bằng 0, GHTK sẽ mặc định khối lượng đơn hàng là 150 gr.
 • Nếu khối lượng của đơn hàng lớn hơn 0, GHTK sẽ lấy khối lượng đó.

Chi tiết nội dung cập nhật của Hướng dẫn sử dụng, vui lòng xem tại đây.

2. In vận đơn/in đơn hàng - Thêm biến khối lượng

Mẫu nội dung in đơn hàng và in vận đơn được bổ sung thêm các biến:

 • {{line_item.grams | round: 2}}
 • {{ total_weight | round: 2 }}

Khi Nhà bán hàng bổ sung biến này lên mẫu đơn hàng hay vận đơn, khối lượng của đơn hàng sẽ được hiển thị khi in ra.

Nội dung của thông tin này mang tính thông báo, không kèm theo phần Hướng dẫn sử dụng.

Để xem thêm bài viết khác:

 • Hướng dẫn Cấu hình in đơn hàng, vui lòng click vào đây.
 • Hướng dẫn Cấu hình in vận đơn, vui lòng click vào đây.

3. Thay Messenger Chat trong admin bằng Fresh Chat

Bộ phận Dịch vụ khách hàng của Haravan luôn cố gắng đem đến sự hỗ trợ tốt nhất khách hàng (các Nhà bán hàng sử dụng website và dịch vụ, ứng dụng,... của Haravan).

DVKH hỗ trợ khách hàng qua nhiều kênh khác nhau: mail, gọi điện, chat,...

Trong bản Build mới nhất ngày 12/04/2018, hệ thộng Haravan chuyển sang sử dụng kênh Fresh Chat thay cho Messenger Chat với nhiều ưu điểm giúp cho bộ phận DVKH có thể hỗ trợ khách hàng thêm tốt hơn nữa.

Fresh Chat hiện đã được tích hợp ngay tại Trang quản trị, khách hàng có thể liên hệ hỗ trợ ngay cả khi đang quản trị website.

Nội dung của thông tin này mang tính thông báo, không kèm theo phần Hướng dẫn sử dụng.

4. Tạo khuyến mãi - Khuyến mãi đồng giá và theo giờ

Việc gia tăng các lựa chọn khuyến mãi sẽ giúp Nhà bán hàng có nhiều chiến lược kinh doanh hơn nhằm thúc đẩy hiệu quả hoạt động của website.

Hệ thống Haravan hỗ trợ Nhà bán hàng thực hiện tạo khuyến mãi (cho cả Chương trình khuyến mãi và mã khuyến mãi) theo hai cách:

 • Khuyến mãi Đồng giá cho nhóm sản phẩm, sản phẩm, biến thể.
   Chi tiết nội dung cập nhật của Hướng dẫn sử dụng:
   • Hướng dẫn về Chương trình khuyến mãi , vui lòng click vào đây.
   • Hướng dẫn về Mã khuyến mãi, vui lòng click vào đây.
  • Khuyến mãi Theo giờ.

   Chi tiết nội dung cập nhật của Hướng dẫn sử dụng, vui lòng xem tại đây.