Trong lần nâng cấp ngày 16/08/2018, Haravan vừa cập nhật tính năng mới cho ứng dụng Barcode Generator.

Cụ thể là: Thêm checkbox chọn sản phẩm và biến thể cần in mã vạch.

Tính năng này hỗ trợ Nhà bán hàng chọn in được sản phẩm và biến thể cần in, giúp việc in barcode được hiệu quả và kinh tế hơn.

Trước bản nâng cấp:


Sau bản nâng cấp:

Chi tiết nội dung của cập nhật Hướng dẫn sử dụng, vui lòng xem tại đây.