Bản Build được chạy vào ngày 17/01/2018 cập nhật các tính năng mới:

1. Cấu hình bán hàng - “Không hiển thị đơn hàng Online”

Cấu hình bán hàng của Hararetail thêm tính năng “Không hiển thị đơn hàng Online”. Khi mở cấu hình này, các đơn hàng bán hàng Online sẽ không hiển thị trên HaraRetail.

Chi tiết nội dung cập nhật của Hướng dẫn sử dụng, vui lòng xem tại đây.

2. Cấu hình chung - Thêm "Cấu hình cho phép bán hàng COD" và "Cấu hình hiển thị phí vận chuyển"

Khi cấu hình tại Cấu hình chung của Hararetail, Nhà bán hàng có thể cấu hình thêm 2 tính năng mới:

  • "Cấu hình cho phép bán hàng COD".

    • Nếu mở cấu hình này, cửa hàng có thể  bán hàng theo phương thức COD. Phương thức COD (bên cạnh các hình thức thanh toán khác) sẽ được được mở tại trang thanh toán (checkout).
    • Nếu tắt cấu hình này, cửa hàng không thể thực hiện bán hàng theo phương thức COD được. Phương thức COD tại trang thanh toán (checkout) sẽ bị khoá lại. (Vẫn hiển thị nhưng không sử dụng được).

  • "Cấu hình hiển thị phí vận chuyển".


    • Nếu mở cấu hình này, cho phép hiển thị phần tiền phí vận chuyển ở trang thanh toán (checkout).
    • Nếu tắt cấu hình này, phần phí vận chuyển sẽ không hiển thị.

Chi tiết nội dung cập nhật của Hướng dẫn sử dụng, vui lòng xem tại đây.