Bản Nâng cấp ngày được chạy vào ngày 17/08/2018 cập nhật các tính năng mới:

1. Đồng bộ Zalo OA - đồng bộ sản phẩm và danh mục sản phẩm

Thay đổi luồng đồng bộ sản phẩm

Để thực hiện đồng bộ sản phẩm qua Zalo OA, sản phẩm tại Haravan bắt buộc phải có các trường thông tin:

 • Barcode sản phẩm: Nếu sản phẩm này có nhiều biến thể thì mỗi biến thể vẫn phải có một barcode riêng. Barcode giữa các sản phẩm và các biến thể không được trùng.
 • Product ID: tương ứng với Mã sản phẩm bên Zalo OA. Product ID được hệ thống Haravan tự động sinh ra khi Nhà bán hàng tạo sản phẩm và không thể chỉnh sửa nên Nhà bán hàng không cần quan tâm đến thông số này.


Sau bản nâng cấp, sản phẩm tại Haravan bắt buộc phải có thêm các trường thông tin sau:

 • Ngành hàng: tương ứng với Loại sản phẩm bên Zalo OA. Do sản phẩm trên Zalo OA bắt buộc phải có ngành hàng để phân biệt, nhưng trên hệ thống Haravan chưa có thông số này nên khi đồng bộ qua Zalo OA, sẽ lấy giá trị mặc định là “Ngành hàng khác”.


 • Khối lượng: Sản phẩm khi đồng bộ qua Zalo OA bắt buộc phải có giá trị khối lượng. Nếu sản phẩm trên Haravan chưa có khối lượng, Zalo sẽ lấy giá trị mặc định là 0.1 kg.

  Do hệ thống Haravan chưa có các thông số về chiều dài, chiều rộng, chiều cao khi đồng bộ qua Zalo OA sẽ lấy theo mặc định của Zalo OA.

 • SKU biến thể: Đối với các sản phẩm có nhiều biến thể thì để đồng bộ được, các biến thể phải có SKU riêng của biến thể.

Bổ sung thêm đồng bộ danh mục sản phẩm

Trước bản nâng cấp, khi đồng bộ sản phẩm qua Zalo OA, danh mục sản phẩm không được đồng bộ và sản phẩm trên Zalo OA không thuộc danh mục nào.

Sau bản nâng cấp, hệ thống Haravan hỗ trợ đồng bộ danh mục sản phẩm qua Zalo OA.

Chi tiết nội dung cập nhật của Hướng dẫn sử dụng, vui lòng xem tại đây.

2. Giao hàng nhanh - Bổ sung phường/xã

Khi Nhà bán hàng xử lý giao hàng cho nhà vận chuyển Giao hàng nhanh, nếu trong địa chỉ của Khách mua hàng có phường/xã thì trường thông tin này sẽ được đồng bộ qua hệ thống của Giao hàng nhanh.

Chi tiết nội dung Hướng dẫn sử dụng, vui lòng xem tại đây.

3. Đổi câu thông báo khi xóa danh mục blog, menu liên kết

Khi Nhà bán hàng xóa một danh mục blog, các bài viết thuộc danh mục đó cũng bị xóa.

Khi Nhà bán hàng xóa một menu liên kết (có chứa menu con), thì các menu thuộc menu này cũng bị xóa.

Một khi đã xóa, các dữ liệu này sẽ không thể phục hồi.

Do đó, hệ thống sẽ hiện hộp thoại thông báo, lưu ý khi Nhà bán hàng thực hiện thao tác xóa.

Sau lần nâng cấp, câu thông báo được đổi lại.

 • Khi xóa danh mục blog

 • Khi xóa menu liên kết

Chi tiết nội dung của cập nhật Hướng dẫn sử dụng:

4. Mã khuyến mãi - Thêm đối tượng áp dụng

Khi tạo khuyến mãi bằng mã khuyến mãi (coupon), Nhà bán hàng được hỗ trợ lựa chọn đối tượng áp dụng cho mã khuyến mãi đó.

Chi tiết nội dung của cập nhật Hướng dẫn sử dụng, vui lòng xem tại đây.

5. Onepay - Giá trị thanh toán theo cấu hình tiền tệ

Khi đăng ký tài khoản OnePay, OnePay sẽ yêu cầu Nhà bán hàng đăng ký loại tiền tệ được sử dụng để giao dịch thanh toán.

Khi cấu hình tài khoản OnePay lên hệ thống Haravan, Nhà bán hàng càn bảo đảm rằng loại tiền tệ của tài khoản OnePay phải khớp với cấu hình tiền tệ của website.

Nếu Nhà bán hàng sử dụng tiền tệ USD để giao dịch thanh toán, hệ thống Haravan hỗ trợ giá trị đơn hàng cần thanh toán được làm tròn với hai chữ số thập phân khi hiển thị trên trang thanh toán Onepay.

Lưu ý: Việc hiển thị này chỉ ở trên trang thanh toán của OnePay.

Điều này giúp cho Khách mua hàng thanh toán chính xác hơn giá trị đơn hàng đã mua, tránh việc làm tròn gây khó chịu cho Khách mua hàng.


Chi tiết nội dung của cập nhật Hướng dẫn sử dụng, vui lòng xem tại đây.

6. Ẩn hai kênh bán hàng: 5giay và Webtretho

Trong lần nâng cấp này, Haravan ẩn đi hai kênh bán hàng :

 • 5 giây (5giay.vn)
 • Web trẻ thơ (webtretho.com)

Sau một thời gian hoạt động, nhận thấy hai kênh 5 giâyWeb trẻ thơ không được ưa chuộng và không còn phù hợp với thị trường Thương mại điện tử hiện nay, Haravan quyết định ẩn kết nối hai kênh bán hàng này trong Trang quản trị Haravan.

Điều này có nghĩa là khi Nhà bán hàng truy cập vào Kênh bán hàng khác trong Trang quản trị Haravan, Nhà bán hàng không còn nhìn thấy và thực hiện kết nối được với hai kênh bán hàng trên.

Đối với các Nhà bán hàng đã kết nối với ít nhất một trong hai kênh bán hàng trên, vẫn tiếp tục kết nối với kênh bán hàng đó.

Nếu Nhà bán hàng thực hiện hủy kết nối thì sau đó không thể thực hiện kết nối lại lần nữa.

Trước bản nâng cấp:

Sau bản nâng cấp: