Bản Nâng cấp ngày 19/12/2018 hỗ trợ Nhà bán hàng các tính năng mới:

1. Mở kết nối cho nhà vận chuyển AhaMove

Bên cạnh các nhà vận chuyển hiện tại, Haravan đem cho Nhà bán hàng một nhà vận chuyển mới với sự hoàn thiện và tương thích với nền tảng Haravan: AhaMove.

Nhà vận chuyển AhaMove được Haravan tự động kết nối. Do đó Nhà bán hàng không cần thực hiện các thao tác kết nối mà dễ dàng xử lý giao hàng qua AhaMove.

Một điểm đặc biệt mà AhaMove đem lại là hỗ trợ rất nhiều gói dịch vụ và hỗ trợ thu hộ cho các đơn hàng COD.

AhaMove có cách thức hoạt động với nhiều điểm tương đồng với nhà vận chuyển GrabExpress. 

Chi tiết của Hướng dẫn sử dụng, vui lòng xem tại đây.

2. Thay đổi định dạng cho email khách hàng 

Khách hàng khi mua hàng tại website đều được ghi nhận thông tin tại phần Khách hàng trên Trang quản trị Haravan, và được phân biệt bởi trường thông tin email.

Khi một Khách mua hàng đặt đơn hàng, nhưng không điền thông tin email (đối với các website không ràng buộc trường thông tin email), mà chỉ cung cấp thông tin số điện thoại:

  • Trước bản Nâng cấp: thông tin được hệ thống định dạng tự động là guest+[phone]@haravan.com.
  • Sau bản Nâng cấp: thông tin được hệ thống định dạng tự động là [national_phone]@[country_code].phone.
    Ví dụ : 0912345678 => 912345678@84.phone

Chi tiết cập nhật của Hướng dẫn sử dụng, vui lòng xem tại đây.

Vui lòng tham khảo thêm chi tiết bài Hướng dẫn Cấu hình field

3. Nhập email khách hàng theo định dạng mới

Tương ứng với việc thay đổi định dạng email khách hàng, khi Nhà bán hàng nhập danh sách khách hàng lên hệ thống Haravan, nếu không có email mà có số điện thoại thì hệ thống sẽ nhận email theo định dạng mới (phone@country_code.phone).

Trong trường hợp không có email lẫn số điện thoại, hệ thống sẽ báo lỗi: "Email không được bỏ trống" và không nhập được dữ liệu khách hàng.

Chi tiết của Hướng dẫn sử dụng, vui lòng xem tại đây.

4. Thêm trường thông tin "Thuộc tính" khi xuất đơn hàng 

Bên cạnh các trường thông tin cố định trên đơn hàng: Sản phẩm, Khách hàng, Kênh bán hàng,... Haravan hỗ trợ Nhà bán hàng thêm Thuộc tính cho đơn hàng. 

Thuộc tính này có thể là bất cứ thông tin gì mà Nhà bán hàng cần bổ sung cho đơn hàng mà các trường thông tin sẵn có chưa đáp ứng được.

Sau bản Nâng cấp, khi xuất đơn hàng, file được có thêm trường thông tin "Thuộc tính" (cột BB).

Chi tiết cập nhật của Hướng dẫn sử dụng, vui lòng xem tại đây.

Vui lòng tham khảo thêm chi tiết bài Hướng dẫn Thêm thuộc tính khi tạo đơn hàng mới