Bản Build được chạy vào ngày 23/01/2018 cập nhật các tính năng mới:

1. Thêm cấu hình Bật/Tắt gửi email trong Cấu hình thông báo

Hệ thống hỗ trợ Nhà bán hàng cấu hình Bật/ Tắt gửi email thông báo cho các mẫu email thông báo về:

 • Huỷ đơn hàng
 • Xác nhận đơn hàng
 • Xác nhận giao hàng
 • Cập nhật giao hàng
 • Xác nhận thanh toán
 • Hoàn thành đơn hàng

 • Nếu Bật, hệ thống tự động gửi email thông báo cho mẫu mail tương ứng.
 • Nếu Tắt, hệ thống không gửi email thông báo cho mẫu mail tương ứng

Chi tiết nội dung cập nhật của Hướng dẫn sử dụng, vui lòng xem tại đây.

2. Khuyến mãi - Mã khuyến mãi theo “Biến thể”

Hệ thống Harvan bổ sung thêm khuyến mãi Mã khuyến mãi theo “Biến thể”.

Việc tạo khuyến mãi có thể áp dụng một lúc tối đa cho 50 biến thể.

Khuyến mãi áp dụng theo 2 trường hợp:

 • Một lần trên một đơn hàng
 • Từng sản phẩm trong đơn hàng

Để xem chi tiết nội dung cập nhật trên trang Hướng dẫn sử dụng về Mã khuyến mãi, vui lòng click vào đây.

3. Facebook Shop - Cập nhật cấu hình

Hệ thống bổ sung thêm "Cấu hình link sản phẩm".  Bên cạnh đó, cho phép cấu hình chọn điều hướng mua sản phẩm theo 2 hướng:

 • Trang chi tiết sản phẩm
 • Trang thanh toán (checkout)

Nội dung của thông tin này mang tính thông báo, không kèm theo phần Hướng dẫn sử dụng.

Để xem thêm bài viết, Hướng Dẫn Kết Nối Website Với Facebook Shop, vui lòng xem tại đây.