Bản Nâng cấp ngày được chạy vào ngày 24/08/2018 với các cập nhật mới sau:

1. Thay đổi mẫu giao diện mặc định và dữ liệu mẫu

Khi Nhà bán hàng đăng ký một website mới tại Haravan, Nhà bán hàng sẽ được cung cấp:

  • Một giao diện mặc định (gọi là theme mặc định)


  • Một dữ liệu mẫu (nếu Nhà bán hàng nhấp chọn “Tôi muốn sử dụng dữ liệu mẫu”)


Sau bản nâng cấp, giao diện mặc định và dữ liệu mẫu sẽ được thay đổi. Cụ thể là:

Trước bản nâng cấp:

  • Giao diện cũ: giao diện của website Nhà bán hàng được hiển thị theo phong cách của Market 24h:


  • Dữ liệu mẫu cũ: Dữ liệu mẫu bao gồm 20 sản phẩm thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau: Thực phẩm, Hàng gia dụng, Bách hóa online,...


Sau bản nâng cấp:

  • Giao diện mới: giao diện được thay mới hoàn toàn. Giao diện này được lấy từ giao diện Lama Fashion trên kho giao diện Haravan.


  • Dữ liệu mẫu mới: dữ liệu mẫu bao gồm 13 sản phẩm mẫu thuộc ngành Thời trang.


2. Thêm ba trang nội dung mới

Haravan bổ sung thêm ba trang nội dung: Điều khoản dịch vụ, Chính sách đổi trả, Chính sách bảo mật vào mặc định của Trang nội dung khi tạo shop mới.

Nhà bán hàng dễ dàng tìm thấy ba trang khi truy cập vào Trang quản trị => Website => Trang nội dung.

Lưu ý: Điều này chỉ áp dụng cho các shop được khởi tạo từ sau 17h ngày 24/08/2018.

Chi tiết nội dung của Hướng dẫn sử dụng, vui lòng xem tại đây.

3. Thêm menu ba trang nội dung vào menu Footer

Bên cạnh việc tạo mẫu mặc định cho ba trang Điều khoản dịch vụ, Chính sách đổi trả, Chính sách bảo mật, Haravan còn hỗ trợ tạo menu mặc định trên menu hiển thị và vị trị thích hợp được lựa chọn là trên Footer.

Điều đó đồng nghĩa là khi Nhà bán hàng tạo cửa hàng trên Haravan, thì ba trang nội dung này đã có sẵn trên trang web.

Tuy nhiên, Haravan khuyến cáo là Nhà bán hàng nên chỉnh sửa lại nội dung để phù hợp với đặc thù về chính sách của Nhà bán hàng.

Trên Trang quản trị, Nhà bán hàng truy cập vào Website => Menu, Nhà bán hàng xem trên menu Footer để nhìn thấy ba menu tương ứng:


Ngoài trang website, Nhà bán hàng kéo xuống mục Liên kết dưới cùng để xem và truy cập vào ba trang chính sách này:


Chi tiết nội dung của Hướng dẫn sử dụng, vui lòng xem tại đây.