Bản Nâng cấp ngày 25/01/2019 đem đến cho Nhà bán hàng một sự thay đổi mới liên quan đến thông tin khách hàng.

Thay đổi thông tin khách hàng trong Trang quản trị Haravan

Các đổi mới này bao gồm:

1. Thêm trường thông tin Số điện thoại khách hàng

Hệ thống Haravan thêm mới một trường thông tin Số điện thoại khách hàng nhằm giúp Nhà bán hàng lưu trữ thông tin khách hàng.

Trước bản Nâng cấp:

Sau bản Nâng cấp:

Lưu ý:

Nhà bán hàng cần phân biệt thông tin Số điện thoại khách hàng với Số điện thoại giao hàng.

  • Số điện thoại khách hàng: được lưu tại mục Thông tin chung của khách hàng.
  • Số điện thoại giao hàng: được lưu tại mục Địa chỉ của khách hàng. Đây chính là số điện thoại được hệ thống Haravan ghi nhận khi Khách mua hàng cung cấp số điện thoại lúc đặt hàng.


2. Thay đổi ràng buộc khi tạo hay cập nhật thông tin khách hàng

Sau bản Nâng cấp, hệ thống Haravan ràng buộc thông tin khách hàng với các trường dữ liệu sau:

  1. Họ
  2. Tên
  3. Email
  4. Số điện thoại

Nhà bán hàng chỉ cần đáp ứng ít nhất một trong bốn thông tin trên là có thể tạo hay cập nhật thông tin khách hàng.

3. Thay đổi định dạng số điện thoại

Sau bản Nâng cấp, khi lưu thông tin khách hàng trong trang thông tin chi tiết, hệ thống Haravan sẽ tự động mã hóa số điện thoại từ đầu "0" sang "84".

Điều này đúng cho cả hai trường thông tin Số điện thoại khách hàngSố điện thoại giao hàng.

---

Chi tiết của Hướng dẫn sử dụng, vui lòng xem tại đây.