Bản Build được chạy vào ngày 26/02/2018 cập nhật các tính năng mới:

1. HaraRetail - Khuyến mãi theo biến thể

Bổ sung áp dụng khuyến mãi theo biến thể. Các khuyến mãi trong Hararetail sẽ được áp dụng cho sản phẩm với cấp độ biến thể. Một sản phẩm có nhiều biến thể có thể có nhiều mức khuyến mãi khác nhau. 

Nội dung của thông tin này mang tính thông báo, không kèm theo phần Hướng dẫn sử dụng.

2. Ứng dụng Barcode Generator

Trong lần nâng cấp ứng dụng này, ứng dụng Barcode Generator có sự thay đổi gần như là toàn bộ so với phiên bản cũ.

Khi Nhà bán hàng tạo barcode trong ứng dụng, barcode thay đổi áp dụng theo"Loại sản phẩm" thay thế cho "Nhóm sản phẩm".

Cấu trúc của một Barcode có bao gồm Tiếp đầu ngữKý tự barcode. (Barcode = "Tiếp đầu ngữ" + “Ký tự barcode”).

Mỗi tiếp đầu ngữ chỉ thuộc một loại sản phẩm. Tiếp đầu ngữ có tối đa 7 ký tự. Các ký tự này có thể là chữ hoặc số tùy thuộc vào kiểu barcode mà Nhà bán hàng lựa chọn.

Ứng dụng Barcode Generator hỗ trợ Nhà bán hàng thực hiện tạo barcode theo 3 kiểu:

 • CODE 128:
  • Tiếp đầu ngữ có thể bao gồm cả sỗ lẫn chữ (không phân biệt chữ hoa hay chữ thường) hoặc một trong hai tùy lựa chọn của Nhà bán hàng.
  • Độ dài tăng tịnh tiến, tối đa là 95 ký tự.

 • EAN13:
  • Tiếp đầu ngữ chỉ bao gồm số.
  • Độ dài tăng tịnh tiến, tối đa là 13 ký tự.

 • UPC:
  • Tiếp đầu ngữ chỉ bao gồm số.
  • Độ dài tăng tịnh tiến, tối đa là 13 ký tự.

Độ dài barcode bao gồm số ký tự của tiếp đầu ngữ và ký tự barcode. Độ dài barcode và tiếp đầu ngữ sẽ ảnh hướng đến số lượng barcode được tạo ra, Vì thế, Nhà bán hàng nên lưu ý lựa chọn độ dài barcode phù hợp với số lượng sản phẩm cần tạo barcode.

Trường hợp nếu độ dài barcode tạo ra số lượng barcode nhỏ hơn số lượng sản phẩm chưa có barcode trong loại sản phẩm đó, ứng dụng Barcode Generator sẽ hiển thị thông báo và ngừng không tạo barcode nữa.

Để tránh việc tạo trùng barcode, Nhà bán hàng nên tạo tiếp đầu ngữ để phân loại barcode sản phẩm theo "Loại sản phẩm".

Để xem chi tiết nội dung ứng dụng, vui lòng click vào đây.