Bản Nâng cấp ngày 27/11/2018 "bùng nổ" với các tính năng vận chuyển:

1. Kết nối nhà vận chuyển GrabExpress

Với bản Nâng cấp ngày 27/11/2018, cấu hình vận chuyển của Nhà bán hàng được thêm mới nhà vận chuyển GrabExpress. 

Nhà vận chuyển GrabExpress được Haravan tự động kết nối. Do đó Nhà bán hàng không cần thực hiện các thao tác kết nối mà dễ dàng xử lý giao hàng qua GrabExpress.

Một điều tiện lợi của việc kết nối nhà vận chuyển GrabExpress là Nhà bán hàng không cần đăng ký tài khoản.

Khi Nhà bán hàng xử lý giao hàng bằng GrabExpress thì GrabExpress sẽ tự động đến địa điểm của Nhà bán hàng lấy hàng và đem giao, tương tự như Nhà bán hàng đặt giao hàng bằng tài khoản Grab.

Chi tiết của Hướng dẫn sử dụng, vui lòng xem tại đây.

2. Cập nhật bảng phí tham khảo Viettel

Phí vận chuyển tham khảo khi Nhà bán hàng xử lý giao hàng cho Nhà bán hàng cho nhà vận chuyển được tính toán tự động dựa trên địa điểm giao hàng, gói vận chuyển và khối lượng gói hàng

Sau bản Nâng cấp ngày 27/11/2018, bảng phí vận chuyển đã được cập nhật lại sát với giá thực tế mà Viettel thu Nhà bán hàng.


Chi tiết của Hướng dẫn sử dụng, vui lòng xem tại đây.

3. Bổ sung phương thức vận chuyển Đường bay, Đường bộ cho Giao hàng tiết kiệm

Sau bản Nâng cấp, khi Nhà bán hàng chọn xử lý giao hàng bằng nhà vận chuyển Giao hàng tiết kiệm, Nhà bán hàng có thể chọn thêm phương thức vận chuyển là Đường bộ hoặc Đường bay cho đơn hàng.

Chi tiết cập nhật của Hướng dẫn sử dụng, vui lòng xem tại đây.

4. Bổ sung Phường/Xã cho đơn hàng từ Lazada

Trước bản Nâng cấp, đơn hàng từ Lazada không được đồng bộ thông tin Phường/Xã.

Sau bản Nâng cấp, đơn hàng từ Lazada được đồng bộ thông tin Phường/Xã.

Lưu ý: Việc đồng bộ này chỉ có hiệu lực cho những đơn hàng được đồng bộ sau thời điểm 27/11/2018.

Chi tiết của Hướng dẫn sử dụng, vui lòng xem tại đây.