Trong bản Nâng cấp ngày 28/09/2018, Haravan cập nhật các tính năng cho Harapage:

1. Lưu thông tin FanPage cuối

Khi Nhà bán hàng đăng nhập trên Fanpage/Zalopage trên Harapage, thì khi tắt màn hình và đăng nhập lại, hệ thống Haravan sẽ lưu lại thông tin đó và tự động vào trang Harapage đó.  

Lưu ýThông tin lưu này được tính theo trình duyệt.

2. Bổ sung bộ lọc mới: lọc theo Thời gian

Harapage bổ sung thêm bộ lọc hội thoại theo Thời gian.

Chi tiết nội dung của Hướng dẫn sử dụng, vui lòng xem tại đây.

3. Thiết lập và chỉnh thứ tự 5 tag ưu tiên

Bản Nâng cấp này cung cấp cho Harapage một tính năng hoàn toàn mới: Tùy chỉnh nhãn hội thoại ưu tiên.

Tính năng này cho phép Nhà bán hàng thêm vào 5 nhãn được "ưu tiên" hiển thị các cuộc hội thoại. 

Nhà bán hàng cũng có thể chỉnh sửa thứ tự cho các nhãn này.

Nhà bán hàng xem thông tin và thiết lập trong  mục Harapage -> Tiện ích Harapage -> Quản lý bình luận -> Tùy chỉnh nhãn hội thoại.

Chi tiết nội dung của Hướng dẫn sử dụng, vui lòng xem tại đây.