Bản Build được chạy vào ngày 30/01/2018 cập nhật các tính năng mới:

1. Chương trình khuyến mãi - Thêm khuyến mãi theo Biến thể

Trong lần Build lần này, hệ thống Harvan bổ sung thêm khuyến mãi theo “Biến thể” cho Chương trình khuyến mãi.

Khuyến mãi áp dụng theo 2 trường hợp:

  • Một lần trên một đơn hàng
  • Từng sản phẩm trong đơn hàng

Việc áp dụng khuyến mãi này sẽ có sự khác biệt giữa Chương trình khuyến mãiMã khuyến mãi.

Để xem chi tiết nội dung cập nhật trên trang Hướng dẫn sử dụng về Chương trình khuyến mãi , vui lòng click vào đây.

Để xem thêm bài viết khác, hướng dẫn về về Mã khuyến mãi, vui lòng click vào đây.

2. Email thông báo "Xác nhận giao hàng" - Thêm biến và hiển thị Họ Tên

Email thông báo “Xác nhận giao hàng” được bổ sung thêm các biến:

  • Customer.first_name
  • Customer.last_name
  • Customer.name

Khi email gửi đến cho khách mua hàng, nội dung hiển thị sẽ bao gồm đầy đủ thông tin Họ và Tên cho khách mua hàng.

Chi tiết nội dung cập nhật của Hướng dẫn sử dụng, vui lòng xem tại đây.

3. SEO - Tăng độ dài cho “Mô tả trang”

Trang trong hệ thống Haravan bao gồm: Trang nội dung, Blog, Sản phẩm, Nhóm sản phẩm, Cấu hình web…

Khi cần tối ưu SEO, nội dung mô tả được nâng độ dài ký tự từ 160 lên 320 ký tự.

Nội dung của thông tin này mang tính thông báo, không kèm theo phần Hướng dẫn sử dụng.

Để xem thêm bài viết khác, hướng dẫn tạo mới và cập nhật trang nội dung, vui lòng click vào đây.