Trong lần Nâng cấp (Build) được chạy vào ngày 30/07/2018, Haravan vừa cập nhật một tính năng:

Thêm lựa chọn: Tổng giá trị sản phẩm cho Chương trình khuyến mãi

Sau bản Nâng cấp, Nhà bán hàng có thể lựa chọn áp dụng Chương trình khuyến mãi theo Tổng giá trị sản phẩm, bên cạnh lựa chọn Số lượng sản phẩm áp dụng.

Với tính năng này, Haravan tin rằng Nhà bán hàng có thể tạo ra được nhiều chương trình khuyến mãi phù hợp và thiết thực hơn với nhu cầu và cách hoạt động kinh doanh.


Chi tiết nội dung của cập nhật Hướng dẫn sử dụng, vui lòng xem tại đây.