Bản Build được chạy vào ngày 31/03/2018 cập nhật các tính năng mới:

1. Giao hàng nhanh version 3 (Giao hàng nhanh 2018)

Khi bản build được thực hiện, Giao hàng nhanh sẽ được nâng cấp lên version 3 (GHN v3) hay còn gọi là Giao hàng nhanh 2018 (GHN 2018) thay cho phiên bản cũ (GHN v2).

Đối với các khách hàng chưa sử dụng GHN thì chỉ nhìn thấy một phiên bản duy nhất là phiên bản mới GHN v3.

Đối với các khách hàng đã sử dụng GHN thì sẽ nhìn thấy song song cả hai bản GHN trên trang cấu hình vận chuyển. Để kết nối với GHN phiên bản mới, Nhà bán hàng cần hủy kết nối với GHN phiên bản cũ và thực hiện kết nối với GHN phiên bản mới.

Sau khi Nhà bán hàng hủy kết nối với GHN phiên bản cũ thì phiên bản này cũng tự động mất đi.

  • Trong GHN phiên bản mới, một đơn hàng có tổng khối lượng bằng 0 thì sẽ được mặc định trong GHN là 10g.
  • Nếu đơn hàng đó có hàng có tổng khối lượng lớn hơn 0 thì GHN ghi nhận theo tổng khối lượng của đơn hàng.

Chi tiết nội dung cập nhật của Hướng dẫn sử dụng, vui lòng xem tại đây.

2. Thêm trường “Mã khuyến mãi” trong xử lý giao hàng

Thêm trường “Mã khuyến mãi” cho Nhà bán hàng. Đây không phải là mã khuyến mãi để giảm giá cho đơn hàng (như mọi người thường biết), mà là mã khuyến mãi nhằm giảm phí vận chuyển cho Nhà bán hàng.

Mã khuyến mãi được Nhà vận chuyển cung cấp cho Nhà bán hàng.

Mức giảm giá này chỉ có thể nhỏ hơn hoặc bằng với phí vận chuyển của đơn hàng.

Hiện tại, chỉ mới có hai nhà vận chuyển Giaohangnhanh 2018 và Shipchung thực hiện việc áp dụng mã khuyến mãi cho Nhà bán hàng. Do đó, hệ thống Haravan cũng chỉ có thể hỗ trợ cho hai nhà vận chuyển này. Những nhà vận chuyển khác sẽ không nhìn thấy mục khuyến mãi.

Chi tiết nội dung cập nhật của Hướng dẫn sử dụng, vui lòng xem tại đây.